04517 Distance washer set dia.14 x dia.20, LOGO XXtreme